De 4Sprong formule

hetonderhandelhuis werkt met een zelf ontwikkeld praktijk concept
Wij noemen die de 4Sprong formule

 • Die zorgt ervoor dat je overzicht houdt over proces en verloop
 • Die zit vol aanwijzingen voor direct gebruik in de onderhandelsituaties
 • Die helpt je met de essenties van het onderhandelen en het voeren van regie

4Sprong formule

Voorloopfase: alles wat partijen wikken en wegen in de aanloop naar een onderhandeling.

Inregelfase: alles wat partijen organiseren en afspreken om het onderhandelproces in te richten.

Exercitiefase: alles wat partijen neerzetten vanaf de start van de onderhandelgesprekken.

Resultaatfase: alles wat nodig is om tot afspraken te komen, te communiceren en te borgen.

Sprong: De krachten die onderhandelaren weten aan te boren in hun houding en gedrag.

Waarom wij onderhandelen op deze manier benaderen

In de praktijk blijken onderhandelprocessen moeizaam te verlopen door gebrek aan ordening. Het gaat lang niet altijd mis door eens of oneens zijn, ook op punten als vertrouwen en gelijkwaardigheid. Onze 4 Sprong formule loodst partijen goed door het proces. Het is een direct bruikbare formule. Als de aanpak helder is kunnen partijen zich concentreren op de dialoog en de strijd om belangen.

Ons aanbod

Wij organiseren op basis van de uitgangspunten van deze 4Sprong formule al onze leerprogramma’s en onze eigen inzet als ingehuurde onderhandelaar en procesleider.

Werkterrein van hetonderhandelhuis

Wij opereren in uiteenlopende sectoren en voor gevarieerde doelgroepen

 • Vele soorten van onderhandelsituaties
  Bij maatschappelijke vraagstukken rond overheden, woonsector, onderwijs, cultuursector
 • In allerlei medezeggenschaps situaties
  ondernemingsraden, bewonersgroepen, belangengroepen
 • Rondom arbeidsverhoudingen
  CAO partijen, HRM uitvoering, in netwerken van zelfstandigen
 • Ter ondersteuning van persoonlijke vraagstukken
  carrière situaties, persoonlijke ontwikkeling, contractonderhandelingen en zo meer