Voorbeelden uit de praktijk

Een Woningbedrijf wil een buurt renoveren en ontwikkelt een eigentijds plan. De bewoners krijgen dat voor het eerst te zien op een bewoners avond en schrikken zich rot. Plots ontdekken zij hun huizen uit te moeten. De garanties die het woningbedrijf wil bieden voor verhuisvoorzieningen en vergoedingen vallen ook nog eens verkeerd. De buurt ziet dat als een afkoop. Het goed bedoelde plan en de uitnodiging mee te denken slaan dood. Het woningbedrijf op haar beurt vindt de bewoners onredelijk. Zij vragen zich nu ernstig af of het plan toch maar eenzijdig door moeten gaan. Wantrouwen van beide kanten is het resultaat.

⇒ Wij hebben op verzoek een onderhandelingstafel ingericht waaraan deze partijen met elkaar zijn gaan praten. Het lukte om wederzijds begrip te krijgen en ook de pijnlijke keuzes met elkaar te verkennen. Wij hebben beide partijen geholpen met hun rol in het overleg en met het maken van afspraken. Het plan, in verbeterde vorm en beter in balans kon na een half jaar alsnog doorgaan.

Een Ondernemingsraad beklaagt zich over het overleg met de directie. Zij voelen zich gebruikt in de vooraf uitgestippelde plannen van de directeur. Het beleid van het bedrijf is niet slecht maar de or krijgt er maar moeilijk vat op.

⇒ Wij hebben voor deze or een trainingsprogramma ontworpen over onderhandelen. Met de bril op van onderhandelproces, onderhandelposities en onderhandelrollen is deze or de eigen situatie gaan ontleden. Al snel had dit resultaat. De or leden pakken nu hun rol scherper op. Met de directeur zijn duidelijke werkafspraken gemaakt over het overleg.

Een projectleider komt bij ons met een verzuchting. Hij heeft moeite om tot goede overeenstemming te komen in de vaak hectische bijeenkomsten van zijn projectteam. “Waar dat nou aan ligt en hoe hij dat kan verbeteren”.

⇒ Wij hebben samen met hem een evaluatie gedaan van het verloop van zijn project, door het te bekijken als het procesverloop van een onderhandelsituatie. Want feitelijk zijn projectteamleden spelers die hun belangen willen veilig stellen. Het is dus een onderhandelproces. We zetten het contact nu voort in de vorm van regelmatige onderhandel-coaching. De projectleider vindt dat hij al sterker in z’n schoenen staat.