Regie in praktijk

Onderhandelaren zijn de spinnen in het web van onderhandelprocessen.
Er zijn een aantal belangrijke kernpunten waar zij rekening mee moeten houden.
Samenhang in de aanpak en regie in de uitvoering zijn essentieel om tot goede resultaten te komen.
De hoofdlijnen van onderhandelprocessen dienen goed neergezet en bewaakt te worden.

Proces
Gelijkwaardigheid van partijen is een belangrijke voorwaarde voor onderling vertrouwen. Een gestructureerde aanpak helpt partijen om als het nodig is op terug te vallen en grip te behouden op voortgang.

Spelers
Respecteren van wederzijdse posities draagt bij aan balans in het procesverloop. Zo komt er ruimte voor dialoog.

Stijl
Transparant opereren helpt partijen om overzicht te behouden. Een professionele benadering is waardevol.

Resultaat
Precies vastleggen van bereikte resultaten is de basis. Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de communicatie en het opvangen van eventuele hobbels is een belangrijk sluitstuk.

Een onderhandelaar opereert behoedzaam.

  • Het gaat om de probleemstelling niet om de poppetjes.
  • Het gaat om de belangen niet om de posities.
  • Het gaat om de dialoog niet om het gelijk.
  • Het gaat om het zoeken naar ruimte niet om een ramkoers.

Onze aanpak

hetonderhandelhuis werkt met de zelfontwikkelde 4Sprong formule. Die is direct practisch bruikbaar een geeft onderhandelaren overzicht en inzicht in alle fases van het onderhandelproces.