Onderhandelen

Veelal geeft onderhandelen associaties met strijd en spanning. Wat ons betreft is balans belangrijk. Het gaat erom: Hoe partijen met elkaar toewerken naar gezamenlijke afspraken over uiteenlopende belangen. Natuurlijk is een stevige onderhandelpositie belangrijk. Maar resultaat is er pas als een deal steunt op inhoud en acceptatie.

In deze tijd van marktwerking, decentralisatie en het nieuwe werken krijgt iedereen met onderhandelen te maken.

 • Hoe om te gaan met eigen belang en onderling afhankelijke posities.
 • Hoe regie te houden over het onderhandelproces en hoe strategie├źn en tactieken te hanteren.
 • Hoe een eigen stijl neerzetten en te bouwen aan onderling vertrouwen en communicatie.

Onderhandelvaardigheden zijn goed te leren evenals inzicht in verloop van processen. Maar de praktijk kan hard, weerbarstig en ingewikkeld zijn. Juist daar steunt hetonderhandelhuis. Onze klanten zijn bijvoorbeeld ondernemingsraden, directies, projectmanagers, belangengroepen en zo meer.

Onderhandelsituaties

 • In veel beroepen krijgen professionals in hun vak met onderhandelen te maken, ze moeten zelf deals sluiten.
 • Steeds vaker ook treffen bedrijven en organisaties op hun werkveld partijen tegenover zich.
 • Ook belangengroepen en medezeggenschapsorganen moeten vaker opereren in een onderhandelcontext
 • Managers zien dat onderhandelvaardigheden voor hun mensen en voor het bedrijf steeds belangrijker worden.

Vaak gehoorde knelpunten aan de onderhandeltafel

 • Het proces loopt stroef/of helemaal niet
 • Partijen staan mijlen ver uit elkaar
 • Er is een moeizaam vertrouwen
 • Slecht luisteren, er heerst onbegrip
 • Irritatie, trucs, verwarring, vastlopen
 • Een doorbraak forceren of een slap compromis sluiten
 • Wat doen als er onenigheid ontstaat over gemaakte afspraken

"Waar zijn wij nou helemaal mee bezig"

 • Pak je het zelf als onderhandelaar wel slim aan.
 • Heb je helder hoe je tegenspeler in het proces zit
 • Kijk eens goed naar posities, rollen, onderling vertrouwen
 • Kun je de energie richten op wat bindt in plaats van wat scheidt
 • Zie je ruimte om de regie te pakken en resultaat te bereiken

Houvast

Ons aanbod is gericht op ondersteuning van onderhandelaren en van het procesverloop aan de onderhandeltafel. Belangrijke aspecten daarbij zijn:

 • Bewaak de basisprincipes
 • Heb zicht op strategieën en tactieken
 • Gebruik vaardigheden: wat doe je in moeilijke situaties, hoe overtuig je, hoe hanteer je of weersta je macht
 • Weet welke stijlen mogelijk zijn, wat jou goed ligt en hoe je zelf de regie houdt
 • Zorg altijd voor overzicht en structuur in het procesverloop

Wat wij zien als kernwaarden van onderhandelen

 • Het is uitruilen: niet manipuleren maar manoeuvreren
 • Het is afstemmen: niet de ander grijpen maar samen grip krijgen
 • Het is beïnvloeden: niet aan de haal gaan maar afspraken maken die posities en belangen weerspiegelen