Ondernemingsraad en onderhandelen

De ondernemingsraad krijgt tegenwoordig vaker met onderhandelen te maken

  • Bedrijven zijn bezig met flexibele bedrijfsvoering en willen daarover bedrijfs-eigen regels afspreken.
  • Branche/ sector CAO's geven ruimte voor nadere invulling van regelingen op bedrijfsniveau.
  • Bij fusies of organisatieveranderingen krijgt de or te maken met tal van uitwerkingsplannen.

Onderhandelsituaties

Or werk is natuurlijk niet ingeperkt tot de adviserende taak. Een or heeft veel werk aan het maken van afwegingen bij een voorgenomen besluit dat door de directie wordt voorlegd en wat vervolgens dient te worden uitformuleerd in een advies. Maar een or doet natuurlijk veel meer. Or leden zijn konstant in de weer met wikken en wegen, afstemmen met de achterban en overleg met de bedrijfsleiding. Zij komen daarbij in tal van onderhandelsituaties en hanteren daarbij -ook onbewust- allerlei onderhandelvaardigheden.

Onderhandelvaardigheden

Inzicht in alles wat bij onderhandelen komt kijken is dus belangrijk voor or-leden. Om bewuster te zijn van het krachtenveld waarin zij opereren. Om kennis en vaardigheden effectief te kunnen inzetten. Om toe te kunnen komen aan een eigen plan en regie aan de onderhandeltafel.

Onderhandelpositie

Bijzonder is het krachtenveld waarin de or binnen het bedrijf en met de bestuurder van de onderneming moet opereren.

  • De or heeft een stevige onafhankelijke positie op basis van de WOR.
  • Maar or-leden zijn ook in een dienstverband met het bedrijf waarover de bestuurder het gezag heeft.
  • De or heeft uiteraard ook een nauwe relatie te onderhouden met haar achterban, van wie ze het mandaat heeft gekregen.
  • Op het vlak van arbeidsverhoudingen zijn ook nog de vakbonden als belangrijke spelers, waarmee de or liefst een goede relatie moet zien te onderhouden.

Onderhandeltafel

In een onderhandelsituatie gaan we idealiter uit van onafhankelijke posities van onderhandelpartijen. Het is ook belangrijk dat ze met elkaar op voet van gelijkwaardigheid aan de onderhandeltafel kunnen plaatsnemen. Dat is voor een or dus vaak niet eenvoudig.

Aanbod

hetonderhandelhuis adviseert en ondersteunt ondernemingsraden bij hun rol als onderhandelaar.

  • wij verzorgen trainingen op het vlak van onderhandelprocessen en onderhandelvaardigheden.
  • wij geven adviezen over onderhandelstrategie -inzet en –aanpak.
  • wij kunnen helpen om processen vlot te trekken of or leden te coachen.