Profiel

hetonderhandelhuis is een initiatief van vakbekwame en gedreven professionals.

Onze ambitie is: Kennis en kunde overbrengen, nieuwe energie genereren, daadkracht tonen. Wij brengen dat over in leertrajecten aan onderhandelaren en brengen dat in als ingehuurde adviseur of procesleider bij onderhandelsituaties.

Door kontakten met onderhandelaren en onderhandelpartijen willen wij interessante netwerken realiseren.

Werkterrein van hetonderhandelhuis

Wij opereren in uiteenlopende sectoren en voor gevarieerde doelgroepen

 • Vele soorten van Onderhandelsituaties
  Bij maatschappelijke vraagstukken rond overheden, woonsector, onderwijs, cultuur
 • In allerlei medezeggenschap situaties
  Ondernemingsraden, bewonersgroepen, belangengroepen
 • Rondom arbeidsverhoudingen
  CAO partijen, HRM uitvoering, in netwerken van zelfstandigen
 • Ter ondersteuning van persoonlijke vraagstukken
  carrière situaties, persoonlijke ontwikkeling, contractonderhandelingen en zo meer